Втора национална изложба-конкурс “Опазване на културното наследство”

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДРУЖЕСТВО “АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО”

ВТОРА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА -КОНКУРС ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ПО  АРХИТЕКТУРА НА ТЕМА “ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО” (УЧЕБНА 2013-2014 ГОДИНА)

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ДО 20.10.2014 ГОДИНА СЪДЪРЖАЩИ:

  1. Трите имена на дипломирания архитект
  2. ВУЗ
  3. Научен ръководител
  4. Tема на дипломната работа
  5. Адрес, телефон и ел. адрес за обратна връзка
  6. Брой табла ( евентуално макет – размери! )

се приемат на адрес 1504-София, ул. “Кракра” 11 Централен дом на архитекта – арх. Явор Банков тел. 0898 509 947 или на ел. адрес: yavorbankov@abv.bg

ПРЕДАВАНЕ НА 2 ДО 4 ТАБЛА ФОРМАТ А1 НА ТВЪРДА ОСНОВА – ДО 4 ММ) (ПО ВЪЗМОЖНОСТ ВЕРТИКАЛНИ) И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЕРСИЯ НА ЕЛ. НОСИТЕЛ (ПО ЖЕЛАНИЕ МАКЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА) В СТАЯ 16 НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДОМ НА АРХИТЕКТА НА 31 ОКТОМВРИ ИЛИ НА 3 И 4 НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА ОТ 14:00 ДО 17:30 ЧАСА!

Изложбата-конкурс ще се открие на 6 ноември 2014 г. от 18:00 часа в зала 1 на Централния дом на архитекта. Всички проекти ще бъдат качени и на сайта на дружество “Архитектурно наследство”. Церемонията по награждаването ще бъде на 13 ноември от 18:00 часа.

По време на изложбата, която ще бъде представена до 20 ноември 2014 г., ще се проведат дискусиите “Наследството и младите – световен опит” и “Оперативните програми и реализираните проекти за недвижимото културно наследство в Република България”