Покана за гласуване

Община Варна, САБ, КАБ и ВДФ канят гражданите на Варна да разгледат постъпилите проекти за конкурса „Визия за Варна“ на Facebook страницата на конкурса.

Очакваме гласуване за определяне Награда на публиката. Гласуването приключва на 06.11.2014 г. Обявяването на резултатите от конкурса е на 07.11.2014 г.

ВДФ, съорганизатор на конкурса