Учредихме сдружение в подкрепа на смислена идея:

Дизайнът е средство, което прави света около нас по-добър и ни въвлича да го преживяваме като създаден за всеки от нас.

  • Варна Дизайн форум е неправителствена организация с нестопанска цел за обществена полза. В нея членуват практикуващи дизайнери, архитекти, преподаватели и студенти във висши учебни заведения, журналисти, юристи, дейци на културата.
  • Обединяваме се в подкрепа на важни каузи за Варна, Североизточния регион на България и за Черноморския регион.
  • Лансираме идеята за кандидатура на Варна за титлата „Световна столица на дизайна“ – висока цел, която може да обедини гражданите в стремеж към подобрени градски и интериорни пространства, към подобрено качество на живота, към по-висок индекс „брутно национално щастие“.
  • Ще подпомагаме образованието в сферите на дизайна за всички възрастови групи – от деца до професионалисти, чрез провеждане на образователни работилници за иновативно знание.
  • Варна ще отвори врати за международния и национален творчески елит и ще очаква неговите произведения.

Проф. д-р арх. Росица Никифорова
Председател на Варна Дизайн Форум