Приоритети

  1. Създаване на уникален за България център за дигитален дизайн и архитектура с работилница за производство на елементи, 3d принтиране, макетиране. Помещение в централна градска част, където ще се обучават деца, ученици, студенти, практикуващи дизайнери и архитекти.
  2. Покана за Уанг Шу – Лауреат на Прицкер за 2012 г. Предложение за малък обект на територията на Варна с автор Уанг Шу1.
  3. Покана за световно известен дизайнер и предложение за малък авторски елемент за градска среда на територията на Варна.
  4. Срочно обявяване на прединвестиционен конкурс за обемно‐устройствено проучване на ЦГЧ и Районни Центрове на Варна с цел опазване, експониране и осигуряване на достъп (градски маршрути) до паметниците на архитектурата музеите и институтите разпространяващи култура с оглед готовност за кандидатстване по няколко оперативни програми и безвъзмездна фин. помощ: BG161PO001/5‐02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“
  5. Изложба на студентски проекти от ТУ и ВСУ на тема Варна и изготвяне на основа за задания по реални конкурсни задачи – Пристанище Варна‐изток, Околно пространство на Римски терми, покритие на Летен театър, на исторически обекти и др.
  6. Подкрепа за всички културни събития с участие на проекти за градска среда на варненски студенти (Регата “SCF Black Sea Tall Ships 2014”, Коледен флашмоб на ТМПЦ Варна, празници на града, чествания на видни творци, фестивали, конкуррси).
  7. Иницииране и организиране на конференция на тема градски дизайн, визуална комуникация и култура, съвместена с фотоизложба изложба по темата.