‘Варна Дизайн Форум’ представи разработки за Варна на два форума

С цел популяризиране на събития от проектната сфера на града и крайбрежието Варна Дизайн Форум представи разработки за Варна на два форума.

В Ниш, Сърбия през ноември се състоя 22nd INTERNATIONAL URBAN PLANNERS EXIBITION. Нашият форум представи Общия устройствен план на Варна в раздела „Устройствени планове“. С тематика от водния фронт на Варна и връзката на пристанището с квартали Аспарухово и Галата в раздела „Студентски проекти“ беше представена и дипломната работа на Никола Малинов с ръководител проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров.

Получихме специална покана за участие в ХХII Преглед-конкурс на дипломни проекти от всички Висши архитектурни школи на Украйна от 30 октомври до 2 ноември в Одеса. ВДФ изпрати три дипломни проекти на студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“. Журито оцени с отличия първа степен и трите ни проекта, както следва:

  • В категория „Градоустройство“ Дипломния проект „Липсващата връзка“ на Никола Малинов с ръководител проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров и
  • Дипломната работа за Южния бряг на Варненското езеро на Добромир Кръстев с ръководители проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров и доц. д-р Станчо Веков в същата категория и
  • В категория „Обществени сгради“ Дипломния проект „Музей за подводна археология“ на Рая Даскалова с ръководител проф. д-р арх. Росица Никифорова.

В писмо Ректоратът на Одеската Държавна Академия за Строителство и Архитектура изказва специална благодарност за участието и поздравления за високия професионализъм на представените дипломни проекти.