Конкурс „ВИЗИЯ ЗА ВАРНА“

Община Варна, Съюзът на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Варна
Дизайн Форум обявяват конкурс „ВИЗИЯ ЗА ВАРНА“.

Обявителите очакват да добият представа за мечтите на хората за Варна, касаещи оформлението и визията на характерни градски пространства, сгради, елементи на градския дизайн.

Конкурсът е публичен. Могат да участват български граждани – артисти, художници, архитекти и всички хора с отношение към проблематиката и възможност да изразят визуално и вербално идеята си.

Жури:

  • проф.д-р арх.Росица Никифорова – председател на журито
  • арх.Виктор Бузев- гл.архитект на Община Варна
  • арх.Димитър Стефанов – председател на САБ – дружество Варна
  • арх.Георги Минчев – председател на КАБ – Варна
  • Професор Владимир Иванов – художник – представител на ВДФ

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОСТРАНСТВА:

  • Сграда Община Варна / Площадно пространство бул.”Мария Луиза” / бул.”Сливница”
  • Пространство пл. „Екзарх Йосиф” („Шишкова градинка”)
  • Площадно пространство ул.”Преслав” / ул.”Сан Стефано”/ ул.”Одесос” (пред РДВР-Варна)
  • Градинката на Кукления театър, между улици „Шейново“ и „Драгоман“

Изтеглете пълната информация за конкурса ↴