Явор Якимов

Адвокат

Адвокат Явор Якимов е съдружник и управител на Адвокатско дружество Якимов, специализирано в областта на търговското, инвестиционното, данъчното и застрахователното право. Адвокат Явор Якимов получава правоспособност през 2005 г. и специализира в областта на интелектуалната собственост и застрахователното право. Преминава специализирано обучение в ИДЛО в областта на авторското право и сродните му права. Работи върху защитата на дисертационен труд в областта на застрахователното право. Адвокат Явор Якимов участва активно в множество неправителствени организация ,които подпомага със своята професионална експертиза, чиято цел е да се подобри средата, начина и условията на живот на местно и на национално ниво.