Христо Топчиев

Архитект

Христо Топчиев е член на Камарата на архитектите в България, дипломиран с отличие архитект през 2008г, с пълна проектантска правоспособност от 2011г. През 2010г. получава втора магистърска степен „Master in Advanced Architecture“ в испанския институт „Institute for Advanced Architecture“ в Барселона, след което се връща във Варна, където работи като архитект по разнообразни като тематика и мащаб проекти. От 2011 година работи на свободна практика, като основен фокус е в проектирането на жилищни и обществени сгради, градоустройство и архитектурен дизайн чрез съвременни методи за параметрично проектиране. Освен с проектантска дейност, той се занимава с учебна и научна дейност, преподавайки във ВСУ „Ч. Храбър“ в екипа на професор Иван Никифоров и Росица Никифорова, с които участва в разработката на изследователски и реални проекти от градоустройството до дизайна.