logo_varna_gerb

младежки онлайн конкурС

модулен изнесен офис/място за срещи на открито

Организатор

Варна Дизайн Форум

Регистрация

Не се изисква

Обявяване

27.04.2021 г.

Краен срок

13.06.2021 г.

Награждаване

21.06.2021 г.

Резултати от конкурса

Уважаеми колеги,

Варна Дизайн Форум благодари на всички участници в Младежкия конкурс „Офис на открито“!
Журито е доволно от начина, по който е подходено към задачата, от иновативността и приложението на материали и технологии. Оценена е и работата по създаване на лого.

В приложените файлове виждате класирането с Първа, Втора и Трета награда.

Регионалната КАБ дава специален сертификат за класираният на четвърто място проект.
Всички участници получават сертификат за участие и/или награда.

Успешна творческа реализация!
проф. д-р арх. Росица Никифорова

Моля, колегите, наградени с парични премии (от които се удържа данък 10%) да изпратят на адреса info@varna-design.com Банкова сметка Три имена, местоживеене и ЕГН. След превода ще получите документ за удържания данък.

Целева група

Конкурсът цели да привлече за участие студенти и млади професионалисти в областта на архитектурата и дизайна на възраст до 35 г.

Информация за конкурса ще бъде разпространена в структурите на:

Сайта на Община Варна, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, Асоциация на интериорните дизайнери в България, Българска дизайнерска група „Черга“, Камара на дизайнерите в България, Платформа за дизайнери в България „Dibla“, Списание „Още за КЪЩАТА“, Списание Интериор Дизайн МАГАЗИН, Университети в България, на Балканите и европейски университети-партньори на Варна Дизайн Форум. 

За конкурса

Варна Дизайн Форум кани всички студенти и млади професионалисти (на възраст до 35 г.) в областта на архитектурата и дизайна да участват в открит младежки онлайн конкурс за модулен изнесен офис/място за срещи на открито.

Започвайки от тенденцията за т. нар. „фрийланс“/“freelanceработа, засилваща се в последните години, преминавайки през развитието на офисите тип “споделено пространство“/”coworking space”, през 2020 г. светът бе изненадан от ново предизвикателство пред работната среда на хората. Глобалната пандемия насочи вниманието ни към безопасността на работното място, свободата да излезем на открито и здравеопазването.

През 2021 г. Председателят на Европейската комисия г-жа Урсула фон дер Лайен призова към действия, пораждащи новия Европейски Баухаус. Очаквано, в предстоящите две години, в синхрон с очертаната посока на развитие за държавите, членки на Европейския съюз, множество специалисти – архитекти, дизайнери, творци ще работят или ще се обединяват около идеите на възродените разбирания.

Варна Дизайн Форум, подкрепяйки тази инициатива, търси израз на идеите на новия Европейски Баухаус с практически отговори на естетика и отговорност към ефективно екологично бъдеще на обществото.

В този смисъл, откритият младежки онлайн конкурс за модулен изнесен офис/място за срещи на открито представлява платформа, от която да се изведе и затвърди единството на технология, утилитарност, естетика, изкуство и културни разбирания.

Проектираният модул трябва да бъде притегателна точка за жители, работещи на територията на Варна и/или други градове, които търсят вдъхновение, смяна на работната среда или, намирайки се на открито, търсят условия за работа. Мястото може да се използва от гостите на града, за да извършат работа чрез своите смарт устройства или да се възползват от предоставените удобства, търсейки информация за забележителности в града, като по този начин започнат от дадена изходна точка опознаването на града, в случая Варна – курорт със стогодишна история.

На финала на конкурса пет-членно жури ще избере победител, който освен парична награда, ще получи възможността концепцията на неговия проект да бъде пресъздадена в реален мащаб при осъществяване на последваща инициатива на Варна Дизайн Форум „Реализиране на модулен изнесен офис/място за срещи на открито.

Цел на конкурса

Целта на обявения от Варна Дизайн Форум конкурс е да се открие подходяща концепция за малко работно място или неотложни делови и неформални срещи на открито, което едновременно да представлява удобно пространство за работа и част от градския дизайн на Варна с висока естетическа стойност.

Право на участие

Студенти по архитектура, дизайн (индустриален, интериорен, екстериорен), строителни конструкции;

Млади професионалисти до 35 г. рхитекти, дизайнери, строителни инженери, художници, скулптори)

Срокове на конкурса

Техническа комисия и жури

Техническата комисия преглежда проектите за съответствие с изискванията на условията на конкурса, осигурява анонимността и подава проектите за журиране. Състав на комисията: арх. Йоанна Топчиева, арх. Мина Георгиева, арх. Максим Недков

Жури: проф. д-р арх. Андрей Некрасов – МАРХИ Москва, арх. Виктор Бузев – гл. архитект на Варна, арх. Ваня Караджова – представител на КАБ-Регионална колегия Варна, д-р арх. Христо Топчиев и арх. Сияна Георгиева – представители на ВДФ.

Партньори на конкурса

 • Община Варна и фонд „Култура“ към Дирекция “Култура и духовно развитие”
 • Камара на архитектите в България (Регионална колегия – Варна)
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
 • Дружество „Синтез, интериор, дизайн“ при САБ
 • Студио за интериорен дизайн, архитектура и брандиране „Бонбон“

Въпроси и Отговори

Не, учатието в конкурса е напълно безплатно за всички желаещи, отговарящи на условията.

Не, участието става без предварителна регистрация.

Официалните езици на конкурса са български и/или английски.

В Младежки Онлайн Конкурс за модулен изнесен офис/място за срещи на открито всеки учестник/екип може да участва с неограничен брой конкурсни проекти.
Всяко конкурсно предложение се оформя самостоятелно, съгласно т. 3, т. 5 и т. 6 от Заданието.
 
За всяко конкурсно предложение се избира индивидуален код от 7 символа и се представят оделни конкурсни материали (Табло, Обяснителна записка и Декларация за съгласие).

Целта на обявения от Варна Дизайн Форум конкурс е да се открие подходяща концепция за малко работно място или неотложни делови и неформални срещи на открито, което едновременно да представлява удобно пространство за работа и част от градския дизайн на Варна с висока естетическа стойност.

Не се допуска участието на проекти, които не са съобразени с изискванията, описани в Заданието на конкурса и Общите изисквания, достъпни на интернет страницата на конкурса.

Предназначението на обекта е малко работно място или място за неотложни делови и неформални срещи на открито.

Съгласно Условията към участниците, описани в т. 4 на Заданието на конкурса, е допустимо участието на екипи.

Да, възможно е участието на екипи, сътоящи се от двама или трима души.

Относно мобилността на модулен изнесен офис/място за срещи на открито – има пълна свобода за избора на възможности за преместване.
Ако се спрете на вариант с колела, то е необходимо е да се предвиди или упомене начинът на обезопасяване в статично положение, т.е. способ за възпрепятстване на нежелано движение.
По отношение на размерите на техническото оборудване:
– Контролер:  височина х широчина х дължина, мм –   100 x 40  x 113  мм; тегло: 0,5 кг
– Инвертор (островен) – височина х широчина х дължина, мм – 86 x 165 x 260 мм; тегло: 2,4 кг.
– 2 бр. акумулатори –  височина х широчина х дължина, мм –  183 х  167 x  350 мм; тегло (на всеки от двата акумулатора): 27 кг.
– Соларен панел – дебелина х широчина х дължина, мм – 35 х 998 х 2066 мм, тегло: 22 кг.
Обърнете внимание и на т. 4. от Заданието:  Изисквания към проектното решение – Технологични изисквания.

Награди

Първа награда

1000 лв.
 • Сертификат за участие
 • Публикуване в специално издание

Втора награда

750 лв.
 • Сертификат за участие
 • Публикуване в специално издание

Трета награда

500 лв.
 • Сертификат за участие
 • Публикуване в специално издание

Ще бъде присъдена и поощрителна награда – Грамота на КАБ (Камара на архитектите в България)

Жури

проф. д-р арх. Андрей Некрасов

Андрей Борисович Некрасов

Професор д-р архитект

Професор д-р архитект Андрей Борисович Некрасов има магистърска степен по архитектура от ИСИ, София, 1962 г.; магистърска (1963) и докторска степен (1971) от МАРХИ, Москва. Професор е в МАРХИ, Москва; в Montana State University, САЩ; почетен професор на Архитектурния институт в Сиан, Китай; Академик на РААСН; академик МААМ; професор AIA. Лауреат е на много национални и международни архитектурни конкурси (Музикален театър в Калининград, Театър в Прага, Развитие на ислямската архитектура в Турция, Театър в Амстердам, Дом Бакуриани в Грузия). Носител е на награди на архитектурни форуми (Златен медал на ИНТЕРАРХ за реконструкция на сградата на МАРХИ; Награда на Министерството на френската комуна на Белгия за Театър на Ана Павлова и др). Отличен е за заслуги в образованието и като автор на архитектурни книги.

Jury_Hristo Topchiev

Христо Топчиев

архитект

Христо Топчиев е член на Камарата на архитектите в България, дипломиран с отличие архитект през 2008г, с пълна проектантска правоспособност от 2011г. През 2010г. получава втора магистърска степен „Master in Advanced Architecture“ в испанския институт „Institute for Advanced Architecture“ в Барселона, след което се връща във Варна, където работи като архитект по разнообразни като тематика и мащаб проекти. От 2011 година работи на свободна практика, като основен фокус е в проектирането на жилищни и обществени сгради, градоустройство и архитектурен дизайн чрез съвременни методи за параметрично проектиране. Освен с проектантска дейност, той се занимава с учебна и научна дейност, преподавайки във ВСУ „Ч. Храбър“, участва в разработката на изследователски и реални проекти от градоустройството до дизайна.

арх. Виктор Бузев

Виктор Бузев

Главен архитект на Варна

Виктор Бузев завършва Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в София. Бил е главен архитект на общините Бяла, Балчик и район “Аспарухово” във Варна, преди да поеме поста главен архитект на града през 2014 година. През 2016 година той подкрепя инициативата на Italcementi и Варна Дизайн Форум за стартиране на конкурс за търговския Effix павилион

Jury_Siyana Boneva

Сияна Георгиева

Архитект

Арх. Сияна Георгиева има две магистратури: „Архитектура“,  ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна (2014) и “Интериорен дизайн и Архитектура”, “Middlesex University”, Лондон (2017). Практикува професията Архитект в Английско студио, където разработва проекти насочени в изработването на изложбени зали, и повече насочени към вътрешния дизайн. През 2017 година основава собствено креативно студио по “Интериорен дизайн и Архитектура” за проектиране на функционален и нестандартен дизайн. От  2019 г. се занимава с преподаване на “Интериорен дизайн”, като организира самостоятелни и групови интензивни курсове.

Jury_Vanya Karadjova

Иванка Караджова-Гочева

Архитект

Арх. Иванка Караджова-Гочева има магистърска степен по архитектура на ВИАС, София (1991). Член е на УС на КАБ, Варна. Водещ проектант е и управител на проектантска фирма „Профилекс” ЕООД. Носител е на много професионални награди, сред които най-престижната награда на САБ „Архитект на годината“ (2005), Награда „Сграда на годината“ в раздел жилищни сгради (2003), Награда „Сграда на годината“ в раздел обществени сгради (2004) , Награда на КАБ (2007), “Златен отвес” (2016). Автор е на 40 проекта, голяма част от които са реализирани.

Организатори на конкурса

Организатор на конкурса е Сдружение Варна Дизайн Форум с председател проф. д-р арх. Росица Никифорова.

Конкурсът се осъществява като част от разбирането и подкрепата на Варна Дизайн Форум към развитието на иновативния дизайн в България и стремежа към подобрение на градската среда в синхрон със съвременните тенденции, чрез предизвикване на творческото мислене на студенти и професионалисти.

За допълнителна информация или въпроси относно конкурса, моля използвайте страницата ни за контакти